Krasnogruda. Żołnierze niemieccy pod dworem

P-2387

Wg opisu aukcji – pod Lipskiem (okolice Augustowa). Jest to jednak dworek w Krasnogrudzie, należący do rodziny dziadków Czesława Miłosza, obecnie Ośrodek Pogranicze.

Ein Tag vor dem Einsatz 21.6.41

21 czerwca 1941, przeddzień najazdu III Rzeszy na ZSRR.