Żołnierze pospolitego ruszenia

P-8901
Miejsce:Europa
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe

Żołnierze pospolitego ruszenia (Landsturm) armii Austro-Węgier, zapewne lata I wojny światowej.