Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret
Zbiór:

7×9 cm

Żony
Jana Walenciaka

Strój mazowiecki i malowane tło ze stylizowanym łazienkowskim Pałacem na Wyspie mogą wskazywać na okolice Warszawy.