Żuraw nad Motławą

PD -4690

Zdjęcie wydane przez firmę Stengel&Co. z Drezna, zapewne w 1898 roku. Później reprodukowane jeszcze na pocz. XX wieku przez dom towarowy Sternfelda. Por. PD-4686