Zwinger i kościół św. Zofii, Drezno

P-3692
Miejsce:Drezno
Twórca:
Tematyka:Architektura

Z przodu widać pałac Zwinger, w głębi – nieistniejący dziś średniowieczny kościół franciszkański św. Zofii. Fotografia wykonana zapewne tuż po przebudowie (1864-1868; wewnątrz prace toczyły się jeszcze do 1875 roku), kiedy to wybudowano m.in. nową fasadę z dwiema wieżami (ich hełmy zmieniono na proste, blaszane w roku 1932). Poważnie uszkodzony w czasie II wojny światowej, kościół pozostał jako trwała ruina do roku 1963, kiedy to, pomimo protestów, został wyburzony po osobistych naciskach I sekretarza partii, Waltera Ulbrichta.