Zych karmi gołębie

P-2787

Wycieczka do Wenecyi i Rzymu X 1929
Zych