Budynek sejmiku (?) w Krasnymstawie

P-1072

Prawdopodobnie stojący przy rynku budynek, który spłonął w 1914 roku razem z dwiema pierzejami rynku, a który w 1928 roku odbudowano z przeznaczeniem na Dom Sejmikowy według projektu architekta Jerzego Siennickiego.