Zbiór: Zbiór rodziny Karpińskich

Zbiór zdjęć mojej rodziny od strony matki – zaczyna się w XIX wieku od fotografii Karpińskich h. Korab, Głowackich h. Prus i rodzin z nimi spokrewnionych (gł. Mazowsze, Podlasie i Lubelszczyzna).

Józef Karpiński, syn Jana Feliksa, powstańca styczniowego, jest rządcą lasów u Sapiehów w Białej Cerkwi i Spuszy, skąd po rewolucji ucieka do Polski centralnej i w roku 1918 osiedla się w Siedlcach z trzema córkami (Irena, Joanna, Eugenia) i synem Zygmuntem. Pracuje tam w administracji Lasów Państwowych aż do śmierci w roku 1949. Julia z Modzelewskich, żyje z nim przez wiele lat w separacji – mieszka u brata, dzieci odwiedza z rzadka. Ich dwie starsze córki studują malarstwo w Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu, a potem w Wilnie. Po wojnie pozostają w Siedlcach jako twórczynie prywatnej szkoły malarstwa i aktywne artystki.

Wszystkie stopnie pokrewieństwa w opisach podawane są do Jana Feliksa, ojca Józefa, ojca Zygmunta, ojca Anny, matki Jacka Dehnela.