Czeladnik rzeźnicki

P-7033
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka: