Zbiór: Ludzie i ich praca

Fotografie pracy zaczęły się od zdjęć, przedstawiających ludzi z insygniami ich zawodu, trochę jak średniowiecznych świętych z atrybutami. Takie zdjęcia, nazywane „occupational”, pojawiają się już w czasach upowszechniania się dagerotypii, są zazwyczaj dość hieratyczne; z czasem bohaterowie zdjęć portretowani są również w momencie wykonywania swojej pracy, a nie tylko z jej symbolem.

II poł. XIX wieku i I poł. wieku XX rozwijają ten gatunek: widzimy ludzi, wykonujących swoje zajęcia, ale też ekipy zakładów czy biur dumnie prezentujące się jako wspólnota pracowników. Niekiedy są to zdjęcia ambiwalentne – jako choćby fotografie robotników przymusowych – kiedy indziej zachowują dawną hieratyczność. Służący i służące, towarzyszący swoim chlebodawcom w codziennym życiu, rzadko trafiali z nimi na wspólne zdjęcia – raczej fotografowano ich osobno, jako inną zbiorowość.

Album ten – dodam – nie zawiera zdjęć z albumów poświęconych wyłącznie lub niemal wyłącznie zawodom (Muzykanci, Aktorzy znani i mniej znani, Artyści scen lekkich, Szkoły i szkółki, Najsmutniejszy ichtiolog świata, itd.).