Arkady Collegium Maius

P-4184
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

Po przebudowie Collegium Maius na Bibliotekę Jagiellońską w latach 1839–1858 i 1864–1870.