Zbiór: Kraków profesorowej Szczupaczyńskiej w fotografiach Kriegera

Zbiór 23 zdjęć z zakładu Ignacego Kriegera z lat 70. i 80. XIX wieku (część odbitek pochodzi chyba również z lat 90.) – muszą stanowić część większej kolekcji, bo numery porządkowe dochodzą do 99. Fotografie w formacie CdV były naklejone na płótno i przechowywane w złych warunkach, co spowodowało widoczne zacieki i ubytki w powierzchni.

Do tego zbioru są stopniowo dokładane inne Kriegerowskie zdjęcia Krakowa doby ówczesnej.