Eugenia Karpińska na balkonie

P-1103

3,5×4 cm

VI. 1932.