Genia, Zygmunt i Joanna Karpińscy

P-1142
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

Poznań 1926 albo 27
Genia, Zygmunt i Joanna
Karpińscy
studenci