Irka Karpińska jako nauczycielka w Krasnymstawie

P-1168

Z lewej stoi przyrodnik
z prawej polonista
w środku ja – bo moż-
że nie poznasz

Krasnystaw, grudzień 1934