Irka z koleżankami w Krasnymstawie

P-1172
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

Prawdopodobnie październik 1935 (jak sąsiednie zdjęcie).