Irka z koleżankami w Krasnymstawie

P-1172

Prawdopodobnie październik 1935 (jak sąsiednie zdjęcie).