Jeźdźcy, przełęcz górska

P-898
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka: