Kategoria: Amatorski

Format zdjęć z płyty szklanej 8×11 cm, naklejanych na tekturkę ok. 10×12.5 lub 10×13 cm (lub odbijanych na papierze w formacie pocztówkowym, niekiedy z liniaturą), który pojawił się w latach 1890. Stosowany najczęściej przez ówczesnych fotoamatorów.