Od lewej: Zygmunt,  NN (ten co na P-1127?), Genia, Irka, Janusz Piszczatowski (? por. P-1124), Jasia.

Sosnowo 1922 r