Paryż, kościół św. Marii Magdaleny

S-768
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka: