Zbiór: Zbiór rodziny Gundlachów

W latach 2015-2019 od p. Krzysztofa Lipki otrzymałem w prezencie zbiór fotografii po jego przodkach, łódzkiej rodzinie Gundlachów. Zawiera on zdjęcia portretowe, widoki z budowy, parę zdjęć z korporacji studenckich, serię fotografii z lazaretu wojskowego przy ul. Czerwonej w Łodzi, a także zespół szklanych klisz.

Część pierwsza to fotografie związane z Zygmuntem Gundlachem:
– budowa zespołu Szkoły Przemysłowo-Technicznej (obecnie Technikum Włókiennicze) przy ul. Żeromskiego 115 w Łodzi, gdzie pracował (arch. Piotr Brukalski, kierownik prac Otto Gehlig, kamień węgielny wmurowano 5 czerwca 1901, pierwszy rok szkolny zaczęto we wrześniu 1902).
-cztery fotografie, przedstawiające panoramę Alej Jerozolimskich w Warszawie tuż przed rozpoczęciem budowy mostu Poniatowskiego, wykonane być może przez samego Zygmunta Gundlacha z okien nieistniejącej dziś kamienicy Istomina na rogu Nowego Światu (obecnie Empik).
– zdjęcia z korporacji studenckiej Welecja, do której należał wraz z bratem, Rudolfem.
– projekt architektoniczny (zapewne niezrealizowany).

Część druga to zdjęcia związane z siostrami Gundlachównami, córkami łódzkiego pastora, nauczycielkami. W czasie I wojny zgłosiły się na ochotniczki do lazaretu rosyjskiego. Dzięki pomocy Kajetana Stobieckiego udało się ustalić, że to lazaret mieszczący się przy ul. Czerwonej w Łodzi. Na jednym ze zdjęć widać budowany wówczas kościół ewangelicki św. Mikołaja.

Część trzecia to 37 stereoskopowych fotografii, z których 25 przedstawia Paryż (z tego 5 Wystawę Światową w 1878 roku, 9 – dolinę Renu, a pojedyncze – Lazurowe Wybrzeże, szwajcarski lodowiec i londyński park. Większość z nich to fotografie dość wczesne, z lat 60. XIX wieku, nierzadko wykonywane sukcesywnie (a nie naraz, podwójnym obiektywem), z zamazanym ruchem ulicznym. Na zdjęciach Paryża widzimy miasto doby przebudowy Hausmannowskiej, z nowymi, szerokimi bulwarami.

Część czwarta to wielkoformatowe zdjęcia zabytków (gł. Francja, Hiszpania, Włochy), które trafiły do Krzysztofa Lipki później i nie należą do fotografii rodzinnych.

Część piąta wreszcie to zdjęcia wielkoformatowe, przedstawiające rodzinę, ważne uroczystości, komitety, itd.