Ksiądz w kartuszu

P-2122
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka: