Zbiór: Album warszawskiej rodziny

Kupiony przed laty album nieznanej rodziny warszawskiej, zawierający 124 fotografie od lat 60. XIX wieku do końca stulecia (z jednym późniejszym wyjątkiem). Poza fotografiami warszawskimi widać kilka grup: linię litewską (głównie Wilno), kaliską (rodzina Tymienieckich) i syberyjską (zapewne zesłańców) w Irkucka, pojedyncze fotografie z innych miast, sporą grupę księży.

Poza Tymienieckimi pojawiają się nazwiska: Dulska, z Dulskich Purzycka, Świdzińscy, jednak nie wiadomo, jak nazywali się główni właściciele albumu.