Zbiór: Album warszawskiej rodziny Ciesielskich

Kupiony przed laty album nieznanej rodziny warszawskiej, zawierający 124 fotografie od lat 60. XIX wieku do końca stulecia (z jednym późniejszym wyjątkiem). Poza fotografiami warszawskimi widać kilka grup: linię litewską (głównie Wilno), kaliską (rodzina Tymienieckich) i syberyjską (zesłańców z Irkucka), pojedyncze fotografie z innych miast, sporą grupę księży.

Poza Tymienieckimi pojawiają się nazwiska: Dulska, z Dulskich Purzycka, Świdzińscy, jednak nie wiadomo, jak nazywali się główni właściciele albumu. Zapewne byli toto niepodpisani na żadnej z fotografii Ciesielscy – szczegółową identyfikację przedstawił p. Jacek Woźniak, za co mu szczególnie dziękuję.

Wówczas wygląda to następująco: wszystko zaczyna się od Józefa Ciesielskiego i Wandy z Tymienieckich (ok. 1823-1885), właścicieli Prażmowa i Wólki Bądkowskiej. Józef, drobny szlachcic, był dzierżawcą min. Krobanówka w parafii Zduńska Wola, gdzie rodzą się córki pary: Romana (ur. 1843), Bronisława (ur. 1844-1885), Adela Antonina (ur. 1845) i Konstancja. Po ok. 1850 udają się do Warszawy, gdzie Józef zostaje urzędnikiem pocztowym. Po powstaniu styczniowym zesłany na Syberię do Usola, osiedla się w Irkucku, gdzie prowadzi hotel i restaurację dla kolegów zesłańców. Po 1872 ściąga żonę oraz dwie niezamężne córki: Bronisławę oraz Romanę. Adela w 1868 poślubiła już bowiem w Warszawie Franciszka Dulskiego, dra medycyny Aleksopolskiego 31 pułku piechoty (w albumie jest zdjęcie jego siostry, Scholastyki), a Konstancja Józefa – Marcelego Wojciechowskiego, maszynistę Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i Bromberskiej (wydaje się, że również ona znajduje się na czterech zdjęciach, w tym na jednym – z mężem w mundurze kolejarskim).

W Irkucku Romana w 1874 wychodzi za Józefa Minkiewicza. Minkiewicz, mieszczanin z Grodzieńszczyzny, studiował na uniwersytecie w Kijowie, po powstaniu styczniowym więziony w Mohylewie, skazany na 12 (wg innych źródeł – 4) lat katorgi; pracował w sklepie „z towarami warszawskimi” J. Szlenkiera. W 1908 lub 1909 roku popełnił samobójstwo. Mieli z Romaną trójkę dzieci, w tym Witolda, rektora Politechniki Lwowskiej (ur. 1880) – jedno z nich znajduje się zapewne na fotografiach z Irkucka. Bronisława zaś poślubia dra med. Kaliksta Pawłowskiego – ok. 1880 powrócili do Warszawy, gdzie mieli przynajmniej pięcioro dzieci. Być może w albumie jest też zdjęcie bratanicy Kaliksta, Zenobii, która mieszkała w Jekaterynosławiu.

Z kolei ciotka tych czterech sióstr, siostra Józefa, Michalina (ur. 1818) poślubiła Ferdynanda Świdzińskiego, a ich synowie Edmund (1848-1919) i Dionizy (1846 – 1911) byli generałami w armii carskiej. Stąd jedno ze zdjęć nosi dedykację dla Justyny Nikodemownej (córki Nikodema i Amalli Wredtów) i Dionizego Ferdynandowicza.

Inne postaci są związane z Tymienieckimi – czyli rodziną żony Józefa Ciesielskiego. Jej starszy brat Seweryn Antoni (asesor sądu poprawczego w Kaliszu) miał z Teodozją Łączkowską dwoje dzieci: Marię Antoninę (1846-1922), zamężną z Józefem Rudnickim, oraz Seweryna, znanego numizmatyka kaliskiego. Oboje są na zdjęciach.