Nadleśnictwo Łąck II – Kurs zalesiania

P-6606
Technika:
Miejsce:Łąck
Twórca:Domb Juliusz
Tematyka:Grupowe

Zdjęcie 16,5×23 na kartonie 28,5×34 cm.

Kurs zalesiania nieużytków dla instruktorów
rolnych CZKR [Centralnego Związku Kółek Rolniczych]
w N[adleśni]ctwie Łąck
M[iesią]c Maj 1928 rok.