Nr 19 – Oskar Kessler, szwajcarski defraudant

P-5019
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

6×6,5 cm – zapewne para z P-5016
Znany defraudant z Zurychu, który ukrywał się w Polsce.