Zbiór: Albumy policyjne 1927-1937

Dwa albumy z bazą fotograficzną przedwojennej polskiej policji – pierwszy obejmuje lata 1927-1932, drugi lata 1933-1937. Pochodzą zapewne (zatarty czerwony stempel na okładce pierwszego albumu) z powiatowej komendy Policji Państwowej w Kole.

Oba są ręcznie wykonane z kartonu w kolorze pomarańczowym (42 karty) i niebieskim (60 kart) w oprawie introligatorskiej (rozmiar oprawy: 25×37,5 cm), w którym wklejano fotografie policyjne (I – ponad 600, II – ok. 800) w różnych formatach, przedstawiających oskarżonych, zaginionych, zwłoki, odzyskane przedmioty, rysunki przedmiotów skradzionych, itp. Każde ze zdjęć ma przyporządkowaną liczbę porządkową oraz numer referencyjny sprawy.

W pierwszym albumie numery biegną od 1 do 609 (nierzadko jeden numer obejmuje kilka zdjęć osób zamieszanych w tę samą sprawę, choć nie jest to regułą), przy czym po 609 jest jeszcze ponad dwadzieścia fotografii doklejonych, z numerem 609 i kolejnymi literami alfabetu; zapewne wynika to z faktu, że w roku 1933 zaczęto – przy tej samej numeracji – kolejny album (niebieski) i do starego dorzucano jeszcze fotografie dotyczące spraw z roku 1932, które spłynęły później.

W albumie drugim numeracja biegnie od 610 do 1347 (pomyłkowo do 2347, bo po 1021 przeskoczono na 2022) a potem jeszcze wklejono 65 zdjęć z numerami spraw ale bez numeracji.