Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 16

Nr 43 – Michał Wojtawecki, przestępca polityczny

P-5045
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

6×11,5 cm