Oczy dra Frenzla

P-7397
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

5×8 cm

Dr Walter Frenzel
12 III 1941

Dr Walter Frenzel jest być może identyczny z niemieckim archeologiem, który został z nazistowskiego nadania dyrektorem Miejskiego Muzeum Etnograficznego w Łodzi i przyczynił się do jego spustoszenia.