Palais de Gouverneur w Nancy

P-4695
Czas:
Miejsce:Nancy
Twórca:
Tematyka:Architektura
Zbiór:

Pałac wzniesiony przez króla Polski Stanisława Leszczyńskiego, podówczas króla Lotaryngii.