Paryż, Wystawa Światowa 1878, dział włoski, fontanna

S-790