Pogrzeb Aleksandra Brodzikowskiego

P-4148
Miejsce:Włocławek
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe
Zbiór:

chyba  [dopisek: takpogrzeb Aleksandra Brodzikowskiego
w 1936 lub 1937 roku ? we Włocławku?

Aleksander Brodzikowski (ur. 1853), pochodzący z warszawskiej Pragi tokarz i kupiec, od roku 1897 był właścicielem restauracji w Hotelu Polskim we Włocławku. Zmarł 23 V 1936 roku i został zapewne pochowany faktycznie w owym mieście, podobnie jak jego syn, Stefan (współzałożyciel Księgarni Kujawskiej). Podpisany na awersie Kostek to zapewne brat zmarłego, Konstanty Brodzikowski, ur. 1874. Na wózku zapewne wdowa, Stefania z d. Jarzyna, która zmarła w sierpniu roku następnego.