Pogrzeb Aleksandra Brodzikowskiego

P-4148
Miejsce:Włocławek
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe
Zbiór:

chyba  [dopisek: takpogrzeb Aleksandra Brodzikowskiego
w 1936 lub 1937 roku ? we Włocławku?

Aleksander Brodzikowski (ur. 1853) zmarł 23 V 1936 roku i został zapewne pochowany faktycznie we Włocławku, gdzie pochowany był też jego syn, Stefan (współzałożyciel Księgarni Kujawskiej). Podpisany na awersie Kostek to zapewne brat zmarłego, Konstantny Brodzikowski, ur. 1874. Na wózku zapewne wdowa, Stefania z d. Jarzyna, która zmarła w sierpniu roku następnego.