Zbiór: Żałobnicy

Obok fotografii post mortem i pogrzebowej wykształcił się jeszcze jeden typ: zdjęcia żałobników, spotykających się u grobu np. z okazji rocznicy śmierci czy urodzin zmarłego.