Portret przodka (wycięty)

P-1088

2×3,5 cm. Portret rodzinny (dzisiejsze miejsce przechowywania nieznane). Być może wykonany przez ks. Marcelego Karpińskiego (stryja Józefa), malarza-amatora i kolekcjonera malarstwa, portret jego ojca lub brata, Jana Feliksa, w podeszłym wieku.