Profesorostwo Lewiccy na Wystawie Światowej w Brukseli

P-1723

W centrum Stefania, po prawej Stefan.