Zbiór: Pudełko ze śmietnika na Pradze

Otrzymane w prezencie od fotografa Mikołaja Starzyńskiego pudełko, znalezione na śmietniku na warszawskiej Pradze. Zawierało ono obfitą i banalną korespondencję pocztówkową, głównie z lat powojennych, trochę pustych widokówek oraz ponad dziewięćdziesiąt zdjęć – począwszy od ok. 1900 roku do lat 40. (z paroma wyjątkami powojennymi).

Kwerenda pozwoliła ustalić, że są to zdjęcia rodziny Lewickich (druga część zbioru znajduje się u innej gałęzi rodziny w Kanadzie i jest reprodukowana w internecie). Przedstawiają m.in. Stefanię Erbrich (ur. 1890 w Żarach pod Częstochową) i jej męża, prof. Stefana Lewickiego (ur. 1890 w Szepetówce na Wołyniu). Stefan Lewicki ukończył studia matematyczno-przyrodnicze w Kijowie. Od lutego 1919 r., po powrocie do kraju, objął stanowisko kierownika Działu Hodowli Zbóż w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. tytuł Doktor Honoris Causa WSR w Lublinie. Zmarł 28 kwietnia 1975 r. Ich córka, Barbara (1924-1974) była pediatrą. Z rozmów z rodziny wynika, że zdjęcia przypadkowo musiały zaplątać się do powinowatych i przez nich zostały wyrzucone.

Fotografie pokazują życie ziemiańskie we wschodniej Polsce (pałac w Kaszperówce, dziś na Ukrainie, dworek w Motyczu pod Lublinem): polowania, zdjęcia rodzinne, pejzaże. Parę zdjęć pochodzi z letnisk w międzywojennej Gdyni, sporo – z Puław i okolic.

Strona ośrodka w Puławach eksponuje skany zdjęć z albumu Stefana Lewickiego (znajdującego się u rodziny w Kanadzie):
http://historiaiung.pulawy.pl/Profesor-Stefan-Lewicki-cz–I–album-.php
http://historiaiung.pulawy.pl/Profesor-Stefan-Lewicki-cz–II–Album-.php