Prządka

P-1776
Technika:
Miejsce:Tarnów
Twórca:Bleiweiss S.
Tematyka:Portret