Przedstawienie szkolne w Krasnymstawie – stykówki

P-1173

3,5x14cm