Ratusz Paryża

P-6945
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

Ratusz został spalony podczas Komuny Paryskiej i odbudowany w latach 1873-1882.