Redakcja pisma „Naprzód”

P-6772
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

Owal 26×36 cm na kartonie 28,5×37,5 cm.