Regaty I

P-4866
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

10×11,5 cm na kartonie 13×18

18 VIII 1906