Regaty III

P-4868
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

10×12,5 cm na kartonie 13×18 cm

18 VIII 1906