Rodzeństwo z Chojny

P-3987
Technika:
Miejsce:Chojna
Tematyka:Portret