Technika:
Miejsce:Budapeszt
Twórca:L'art Foto
Tematyka:Portret

11×15 cm

Społeczne Biuro Pośrednictwa Pracy
Zawod[owego] Związku Artyst[ów] Scen[icznych] i Film[owych]
Warszawa, Niecała 4
Telefon 281-57.
L. dz…..

L’ART
foto es festeszeti salon
BUDAPEST, Erzsebet-korut 44.

 

Proszę o zwrot fotografji