W pasiastej sukni

P-2116
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka: