Wersal, pałac

S-785

Z tyłu poza nazwą nagryzmolone:

„Cudowna Pałka”

„Cudowny Dilek”

„Kocham Hama” (?)