Wielowieyscy z Bogusławskimi

P-2744
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

podczas naszego pobytu na Helu
pp. Bogusławscy i nasze dzieci.