Willa Pruszkowskiego w Kazimierzu nad Wisłą

P-1726
Technika:
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Architektura

Malarz Tadeusz Pruszkowski, profesor warszawskiej akademii, był jedną z osób, które zapoczątkowały międzywojenną modę na Kazimierz. W roku 1938 wybudował tam – z pogwałceniem wszelkich przepisów – modernistyczną willę projektu Lecha Niemojewskiego, zwaną „Kasztelem Prusza”.