Wiosenne prace w sadzie

P-2576
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka: