Zabite konie na rogu Srebrnej i Miedzianej

P-1399
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

W głębi niski pawilon Srebrna 4, róg Miedzianej.