Zosia Grabkowska

P-2840
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

maj 1931 Zosieńka